СКИ СЕРВИЗ

до 140см

над 140см

 

Сервиз А

Монтаж на автомати

10лв

15лв

 

Сервиз В

Шлайфане, точене на кантове

10лв

15лв

 

Сервиз С

Заливане с пластмаса, шлайфане, точене на кантове

15лв

20лв

 

Сервиз D

Заливане с пластмаса, шлайфане, точене на кантове , топла вакса

20лв

25лв

 

СНОУБОРД СЕРВИЗ

до 140см

над 140см

 

Сервиз А

Топла вакса

10лв

10лв

 

Сервиз В

Шлайфане, точене на кантове

20лв

25лв

 

Сервиз С

Заливане с пластмаса, шлайфане ,точене на кантове ,топла вакса

25лв

35лв