СКИ СЕРВИЗ

до 140см

над 140см

 

Сервиз А

Монтаж на автомати

20лв

20лв

 

Сервиз В

Шлайфане, точене на кантове, вакса

15лв

20лв

 

Сервиз С

Заливане с пластмаса, шлайфане, точене на кантове , топла вакса

20лв

28лв

 

СНОУБОРД СЕРВИЗ

до 140см

над 140см

 

Сервиз А

Топла вакса

15лв

15лв

 

Сервиз В

Шлайфане, точене на кантове, вакса

25лв

30лв

 

Сервиз С

Заливане с пластмаса, шлайфане ,точене на кантове ,топла вакса

30лв

40лв